NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 2468/QĐ-ĐHĐN Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020

Số ký hiệu  2468/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  22/05/2015
Ngày có HL  22/05/2015 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà NẵngVĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 184/QĐ-CĐCN
Ngày BH: 06/05/2015

Ngày HL: 06/05/2015
Trường Cao đẳng Công nghệQuyết định 184/QĐ-CĐCN Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chức năng
2KH: 199/QĐ-CĐCNTT
Ngày BH: 16/03/2015

Ngày HL: 16/03/2015
Trường Cao đẳng Công nghệ TTQuyết định 199/QĐ-CĐCNTT Quy định về cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc
3KH: 157/QĐ-ĐHNN
Ngày BH: 10/03/2015

Ngày HL: 10/03/2015
Trường Đại học Ngoại ngữQuyết định 157/QĐ-ĐHNN Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị trực thuộc
4KH: 1112/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 05/03/2015

Ngày HL: 05/03/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 1112/QĐ-ĐHĐN Quy chế về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng trong nước đối với cán bộ, viên chức thuộc ĐHĐN
5KH: 599/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/01/2015

Ngày HL: 29/01/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 599/QĐ-ĐHĐN Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
6KH: 396/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 396/QĐ-ĐHĐN Quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị trực thuộc trong Đại học Đà Nẵng
7KH: 383/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2015

Ngày HL: 21/01/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 383/QĐ-ĐHĐN Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
8KH: 343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2015

Ngày HL: 19/01/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 343/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác HSSV nội trú tại các KTX thuộc ĐHĐN
9KH: 72/2014/QĐ-TTg
Ngày BH: 17/12/2014

Ngày HL: 20/02/2015
Thủ tướng CPQuyết định 72/2014/QĐ-TTg Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
10KH: 70/2014/QĐ-TTg
Ngày BH: 10/12/2014

Ngày HL: 30/01/2015
Thủ tướng CPQuyết định 70/2014/QĐ-TTg Điều lệ trường đại học

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,777