NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Số ký hiệu  80/2015/QH13 Ngày ban hành  22/06/2015
Ngày có HL  01/07/2016 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TTra;


Download: 80_2015_QH13_282382.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 58/2014/QH13
Ngày BH: 20/11/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2016
Quốc hộiLuật 58/2014/QH13 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
2KH: 50/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 50/2014/QH13 Luật Xây dựng 2014
3KH: 48/2014/QH13
Ngày BH: 17/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 48/2014/QH13 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa
4KH: 47/2014/QH13
Ngày BH: 16/06/2014

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2015
Quốc hộiLuật 47/2014/QH13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
5KH: 39/2013/QH13
Ngày BH: 06/01/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 06/01/2014
Quốc hộiLuật 39/2013/QH13 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
6KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/07/2014
Quốc hộiLuật 43/2013/QH13 Luật đấu thầu 2013
7KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2014
Quốc hộiLuật 42/2013/QH13 Luật Tiếp công dân năm 2013
8KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2014
Quốc hộiLuật 29/2013/QH13 Luật khoa học và công nghệ năm 2013
9KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 11/2012/QH13 Luật giá 2012
10KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,282