NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 14/2012/QH13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012

Số ký hiệu  14/2012/QH13 Ngày ban hành  20/06/2012
Ngày có HL  01/01/2013 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TTra;


Download: 142765.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 11/2012/QH13 Luật giá 2012
2KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2013
Quốc hộiLuật 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học 2012
3KH: 01/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 01/2011/QH13 Luật lưu trữ
4KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại năm 2011
5KH: 59/2010/QH12
Ngày BH: 17/11/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2011
Quốc hộiLuật 59/2010/QH12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
6KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2012
Quốc hộiLuật 58/2010/QH12 Luật viên chức 2010
7KH: 56/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2011
Quốc hộiLuật 56/2010/QH12 Luật Thanh tra năm 2010
8KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2010
Quốc hộiLuật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
9KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/07/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộLuật 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 2008
10KH: 23/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2009
Quốc hộiLuật 23/2008/QH12 Luật Giao thông đường bộ

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,274