NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 28/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

Số ký hiệu  28/2013/NĐ-CP Ngày ban hành  04/04/2013
Ngày có HL  27/05/2013 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  PCTĐ;


Download: 28_2013_ND-CP_180452.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
2KH: 07/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 07/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của NĐ 31/2011/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục
3KH: 76/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 03/10/2012

Ngày HL: 20/11/2012
Chính phủNghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo năm 2011
4KH: 75/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 03/10/2012

Ngày HL: 01/07/2016
Chính phủNghị định 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại
5KH: 73/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 26/09/2012

Ngày HL: 15/11/2012
Chính phủNghị định 73/2012/NĐ-CP Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
6KH: 39/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 20/06/2012

Ngày HL: 20/06/2012
Chính phủNghị định 39/2012/NĐ-CP Nghị số Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
7KH: 41/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 08/05/2012

Ngày HL: 25/06/2012
Chính phủNghị định 41/2012/NĐ-CP Quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
8KH: 29/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 12/04/2012

Ngày HL: 01/06/2012
Chính phủNghị định 29/2012/NĐ-CP Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
9KH: 27/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 06/04/2012

Ngày HL: 25/05/2012
Chính phủNghị định 27/2012/NĐ-CP Nghị định Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức
10KH: 07/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 09/02/2012

Ngày HL: 05/04/2012
Chính phủNghị định 07/2012/NĐ-CP Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,932