NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 56/2010/QH12 Luật Thanh tra năm 2010

Số ký hiệu  56/2010/QH12 Ngày ban hành  15/11/2010
Ngày có HL  01/07/2011 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2012
Quốc hộiLuật 58/2010/QH12 Luật viên chức 2010
2KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2010
Quốc hộiLuật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
3KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/07/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộLuật 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 2008
4KH: 23/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2009
Quốc hộiLuật 23/2008/QH12 Luật Giao thông đường bộ
5KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 18/2008/QH12 Luật năng lượng nguyên tử 2008
6KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2007
Quốc hộiLuật 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
7KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/07/2006
Quốc hộiLuật 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
8KH: 47/2005/QH11
Ngày BH: 14/06/2005

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/06/2005
Quốc hộiLuật 47/2005/QH11 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005
9KH: 15/2003/QH11
Ngày BH: 07/01/2004

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 07/01/2004
Quốc hộiLuật 15/2003/QH11 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,213