NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 03/2011/QH13 Luật Tố cáo năm 2011

Số ký hiệu  03/2011/QH13 Ngày ban hành  11/11/2011
Ngày có HL  01/07/2012 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TTra;


Download: 2. 03_2011_QH13_132448.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại năm 2011
2KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Ngày HL: 01/01/2012
Quốc hộiLuật 58/2010/QH12 Luật viên chức 2010
3KH: 56/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Ngày HL: 01/07/2011
Quốc hộiLuật 56/2010/QH12 Luật Thanh tra năm 2010
4KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009

Ngày HL: 01/01/2010
Quốc hộiLuật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
5KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Ngày HL: 01/07/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộLuật 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 2008
6KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 18/2008/QH12 Luật năng lượng nguyên tử 2008
7KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 09/2008/QH12 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
8KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 09/2008/QH12 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
9KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007

Ngày HL: 17/08/2007
Quốc hộiLuật 01/2007/QH12 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
10KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006

Ngày HL: 01/07/2007
Quốc hộiLuật 80/2006/QH11 Luật Chuyển giao công nghệ 2006

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,870