NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức

Số ký hiệu  15/2012/TT-BNV Ngày ban hành  25/12/2012
Ngày có HL  15/02/2013 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 171192.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 56/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012

Ngày HL: 15/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 56/2012/TT-BGDĐT Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ
2KH: 55/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012

Ngày HL: 07/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 55/2012/TT-BGDĐT Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
3KH: 14/2012/TT-BNV
Ngày BH: 18/12/2012

Ngày HL: 05/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
4KH: 51/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/12/2012

Ngày HL: 03/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 51/2012/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
5KH: 40/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/11/2012

Ngày HL: 04/01/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 40/2012/TT-BGDĐT Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
6KH: 161/2012/TT-BTC
Ngày BH: 02/10/2012

Ngày HL: 15/11/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
7KH: 102/2012/TT-BTC
Ngày BH: 21/06/2012

Ngày HL: 10/08/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí
8KH: 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày BH: 18/06/2012

Ngày HL: 06/08/2012
Liên bộThông tư 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện theo QĐ số 1400/QĐ-TTg Ngày 30/09/2008 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020
9KH: 20/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/06/2012

Ngày HL: 26/07/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 20/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
10KH: 05/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/02/2012

Ngày HL: 02/04/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2012/TT-BGDĐT Sửa đổi bổ sung một số điều cuả Quy chế đào tạo tiến sĩ

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,226