NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 108/2014/NĐ-CP Nghị định về chính sách tinh giản biên chế

Số ký hiệu  108/2014/NĐ-CP Ngày ban hành  20/11/2014
Ngày có HL  10/01/2015 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 11. 108_2014_ND-CP_258044.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 65/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/08/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/08/2014
Chính phủNghị định 65/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
2KH: 64/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2014
Chính phủNghị định 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
3KH: 63/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2014
Chính phủNghị định 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
4KH: 23/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 03/04/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/06/2014
Chính phủNghị định 23/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
5KH: 08/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 27/01/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/03/2014
Chính phủNghị định 08/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
6KH: 89/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 06/08/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/09/2013
Chính phủNghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
7KH: 42/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2013
Chính phủNghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
8KH: 28/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 04/04/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 27/05/2013
Chính phủNghị định 28/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
9KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
10KH: 01/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 03/01/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/03/2013
Quốc hộiNghị định 01/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,235