NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 58/2010/QH12 Luật viên chức 2010

Số ký hiệu   58/2010/QH12 Ngày ban hành  15/11/2010
Ngày có HL  01/01/2012 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 58_2010_QH12_115271.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 56/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Ngày HL: 01/07/2011
Quốc hộiLuật 56/2010/QH12 Luật Thanh tra năm 2010
2KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009

Ngày HL: 01/01/2010
Quốc hộiLuật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
3KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Ngày HL: 01/07/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộLuật 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 2008
4KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 18/2008/QH12 Luật năng lượng nguyên tử 2008
5KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 09/2008/QH12 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
6KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 09/2008/QH12 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
7KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007

Ngày HL: 17/08/2007
Quốc hộiLuật 01/2007/QH12 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
8KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006

Ngày HL: 01/07/2007
Quốc hộiLuật 80/2006/QH11 Luật Chuyển giao công nghệ 2006
9KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006

Ngày HL: 01/01/2007
Quốc hộiLuật 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
10KH: 55/2005/QH11
Ngày BH: 29/11/2005

Ngày HL: 01/06/2006
Quốc hộiLuật 55/2005/QH11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,151