NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 05/2013/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định 36/2013/NĐ-CP về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Số ký hiệu  05/2013/TT-BNV Ngày ban hành  25/06/2013
Ngày có HL  10/08/2013 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 05_2013_TT-BNV_199111.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 03/2013/TT-TTCP
Ngày BH: 10/06/2013

Ngày HL: 10/08/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2013/TT-TTCP Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng
2KH: 49/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2012

Ngày HL: 01/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 49/2012/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trung học phổ thông trình độ đại học
3KH: 16/2012/TT-BNV
Ngày BH: 28/12/2012

Ngày HL: 01/03/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 16/2012/TT-BNV Quy chế thi, xét tuyển viên chức; Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức
4KH: 56/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012

Ngày HL: 15/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 56/2012/TT-BGDĐT Quy định quản lý nhiệm vụ hợp tác quốc tế song phương về khoa học và công nghệ cấp Bộ
5KH: 55/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2012

Ngày HL: 07/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 55/2012/TT-BGDĐT Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
6KH: 15/2012/TT-BNV
Ngày BH: 25/12/2012

Ngày HL: 15/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 15/2012/TT-BNV Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức
7KH: 14/2012/TT-BNV
Ngày BH: 18/12/2012

Ngày HL: 05/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2012/TT-BNV Hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
8KH: 51/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/12/2012

Ngày HL: 03/02/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 51/2012/TT-BGDĐT Thông tư Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra của cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp
9KH: 40/2012/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/11/2012

Ngày HL: 04/01/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 40/2012/TT-BGDĐT Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh
10KH: 161/2012/TT-BTC
Ngày BH: 02/10/2012

Ngày HL: 15/11/2012
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 161/2012/TT-BTC Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,210