NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công và viên chức

Số ký hiệu  17/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành  26/05/2014
Ngày có HL  11/07/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 17_2014_TT-BGDDT_233584.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 15/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/05/2014

Ngày HL: 01/07/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 15/2014/TT-BGDĐT Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
2KH: 14/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/05/2014

Ngày HL: 26/06/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2014/TT-BGDĐT Quy định xét tặng giải thưởng Tài năng khoa học trẻ Việt Nam dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học
3KH: 06/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 25/04/2014

Ngày HL: 09/06/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2014/TT-BKHCN Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia
4KH: 01/2014/TT-TTCP
Ngày BH: 23/04/2014

Ngày HL: 01/07/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 01/2014/TT-TTCP Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
5KH: 04/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 08/04/2014

Ngày HL: 01/06/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 04/2014/TT-BKHCN Hướng dẫn đánh giá trình độ công nghệ sản xuất
6KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014

Ngày HL: 05/05/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2014/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
7KH: 03/2014/TT-BTTTT
Ngày BH: 11/03/2014

Ngày HL: 28/04/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
8KH: 06/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 04/03/2014

Ngày HL: 04/03/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/VBHN-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất Quyết định 65/2007/BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/11/2012
9KH: 05/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/02/2014

Ngày HL: 14/04/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
10KH: 03/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/02/2014

Ngày HL: 11/04/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2014/TT-BGDĐT Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,146