NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 08/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

Số ký hiệu   08/2014/NĐ-CP Ngày ban hành  27/01/2014
Ngày có HL  15/03/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  KHCNMT;


Download: 220224.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 192/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 21/11/2013

Ngày HL: 15/01/2014
Chính phủNghị định 192/2013/NĐ-CP Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sự dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc Nhà nước
2KH: 138/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 22/10/2013

Ngày HL: 10/12/2013
Chính phủNghị định 138/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
3KH: 89/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 06/08/2013

Ngày HL: 25/09/2013
Chính phủNghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
4KH: 78/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2013

Ngày HL: 05/09/2013
Chính phủNghị định 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
5KH: 59/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/05/2013

Ngày HL: 31/07/2013
Chính phủNghị định 59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
6KH: 42/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2013

Ngày HL: 01/07/2013
Chính phủNghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
7KH: 36/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2013

Ngày HL: 10/06/2013
Chính phủNghị định 36/2013/NĐ-CP Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
8KH: 28/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 04/04/2013

Ngày HL: 27/05/2013
Chính phủNghị định 28/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
9KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
10KH: 07/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 07/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của NĐ 31/2011/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,770