NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 180/QĐ-ĐHĐN Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ

Số ký hiệu  180/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  10/01/2014
Ngày có HL  10/01/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà NẵngVĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 7896/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/11/2013

Ngày HL: 26/11/2013
Đại học Đà NẵngQuyết định 7896/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
2KH: 6653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/10/2013

Ngày HL: 30/10/2013
Đại học Đà NẵngQuyết định 6653/QĐ-ĐHĐN Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử ĐHĐN
3KH: 5878/2013/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/09/2013

Ngày HL: 27/09/2013
Đại học Đà NẵngQuyết định 5878/2013/QĐ-ĐHĐN Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
4KH: 4792/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2013

Ngày HL: 15/08/2013
Đại học Đà NẵngQuyết định 4792/QĐ-ĐHĐN Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
5KH: 25/2013/QĐ-TTg
Ngày BH: 04/05/2013

Ngày HL: 01/07/2013
Thủ tướng CPQuyết định 25/2013/QĐ-TTg Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí
6KH: 9402/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 26/12/2012

Ngày HL: 26/12/2012
Đại học Đà NẵngQuyết định 9402/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc chuyển đổi Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ trung cấp chuyên nghiệp
7KH: 418/QĐ-TTg
Ngày BH: 04/11/2012

Ngày HL: 11/04/2012
Thủ tướng CPQuyết định 418/QĐ-TTg Phê duyệt chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020
8KH: 199/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/01/2012

Ngày HL: 10/01/2012
Đại học Đà NẵngQuyết định 199/QĐ-ĐHĐN Quy chế chi tiêu nội bộ
9KH: 1880/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2011

Ngày HL: 26/04/2011
Đại học Đà NẵngQuyết định 1880/QĐ-ĐHĐN Quy chế về bảo vệ bí mật Nhà nước của ĐHĐN
10KH: 940/QĐ-ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 25/02/2011

Ngày HL: 25/02/2011
Đại học Đà NẵngQuyết định 940/QĐ-ĐHĐN-ĐT Danh mục ngành đào tạo của Đại học Đà Nẵng theo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,652