NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 58/2015/QĐ-TTg Quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập

Số ký hiệu  58/2015/QĐ-TTg Ngày ban hành  17/11/2015
Ngày có HL  01/01/2016 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Thủ tướng CP
Lĩnh vực  KHTC;


Download: 58_2015_QD-TTg_296045.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 3027/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 3027/QĐ-ĐHĐN Quy định về việc xây dựng chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và định hướng ứng dụng
2KH: 2823/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2823/QĐ-ĐHĐN Quy định về mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng
3KH: 2177/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/11/2015

Ngày HL: 05/11/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 2177/ĐHĐN-ĐT Quy định tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào Đại học Đà Nẵng năm 2015
4KH: 5304/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 14/10/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 5304/ĐHĐN-ĐT Điều chỉnh quy định đào tạo chương trình thứ hai
5KH: 5303/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2015

Ngày HL: 14/10/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 5303/QĐ-ĐHĐN Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
6KH: 4810/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/09/2015

Ngày HL: 10/09/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4810/QĐ-ĐHĐN Quy định đánh giá, xếp loại kết quả lao động để trả lương tăng thêm tại Cơ quan ĐHĐN và các đơn vị trực thuộc
7KH: 4528/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2015

Ngày HL: 27/08/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4528/QĐ-ĐHĐN Quy chế về kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản
8KH: 4413/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2015

Ngày HL: 25/08/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4413/QĐ-ĐHĐN Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
9KH: 6254/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/08/2015

Ngày HL: 12/08/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 6254/QĐ-ĐHĐN Quy định về công tác đầu tư
10KH: 4030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2015

Ngày HL: 06/08/2015
Đại học Đà NẵngQuyết định 4030/QĐ-ĐHĐN Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,938