NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 138/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Số ký hiệu  138/2013/NĐ-CP Ngày ban hành  22/10/2013
Ngày có HL  10/12/2013 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  TTra;


Download: 138_2013_ND-CP_210485.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 89/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 06/08/2013

Ngày HL: 25/09/2013
Chính phủNghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
2KH: 78/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2013

Ngày HL: 05/09/2013
Chính phủNghị định 78/2013/NĐ-CP Về minh bạch tài sản, thu nhập
3KH: 59/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 17/05/2013

Ngày HL: 31/07/2013
Chính phủNghị định 59/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng
4KH: 42/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2013

Ngày HL: 01/07/2013
Chính phủNghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
5KH: 36/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2013

Ngày HL: 10/06/2013
Chính phủNghị định 36/2013/NĐ-CP Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
6KH: 28/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 04/04/2013

Ngày HL: 27/05/2013
Chính phủNghị định 28/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật
7KH: 06/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 06/2013/NĐ-CP Quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp
8KH: 07/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/01/2013

Ngày HL: 01/03/2013
Chính phủNghị định 07/2013/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của NĐ 31/2011/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Giáo dục
9KH: 76/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 03/10/2012

Ngày HL: 20/11/2012
Chính phủNghị định 76/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tố cáo năm 2011
10KH: 75/2012/NĐ-CP
Ngày BH: 03/10/2012

Ngày HL: 01/07/2016
Chính phủNghị định 75/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khiếu nại

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,914