NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT về Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy

Số ký hiệu  16/2015/TT-BGDĐT Ngày ban hành  12/08/2015
Ngày có HL  28/09/2015 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  CTHSSV;


Download: 16_2015_TT-BGDDT_287375.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 33/2015/TT-BCA
Ngày BH: 20/07/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 07/09/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 33/2015/TT-BCA Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 33/2002/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước
2KH: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày BH: 22/04/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 08/06/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụkhoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước
3KH: 08/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 21/04/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 04/06/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2015/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT
4KH: 07/2015/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/04/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/06/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2015/TT-BGDĐT Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
5KH: 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày BH: 10/03/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 24/04/2015
Liên bộThông tư 04/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định 143/2013/NĐ-CP quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo
6KH: 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC
Ngày BH: 10/03/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 24/04/2015
Liên bộThông tư 05/2015/TTLT-BGDĐT-BTC Hướng dẫn tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định 599/QĐ-TTg về Đề án “Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 - 2020
7KH: 47/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 25/03/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 47/2014/TT-BGDĐT Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
8KH: 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày BH: 26/12/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/02/2015
Liên bộThông tư 208/2014/TTLT-BTC-BGDĐT Hướng dẫn Nghị định 124/2013/NĐ-CP quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
9KH: 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC
Ngày BH: 17/12/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 04/02/2015
Liên bộThông tư 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC Quy định việc định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà nước
10KH: 37/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 12/12/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/02/2015
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 37/2014/TT-BKHCN Quy định quản lý đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136