NỘI DUNG VĂN BẢN

Văn bản khác 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng công tác đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Số ký hiệu  1074/KTKĐCLGD-KĐĐH Ngày ban hành  28/06/2016
Ngày có HL  28/06/2016 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Văn bản khác Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐBCL;


Download: CV 1074 HUONG DAN SU DUNG TC 04_2016.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016

Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
2KH: 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 28/06/2016

Ngày HL: 28/06/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
3KH: 1480/KTKĐCLGD-KDĐH
Ngày BH: 29/08/2014

Ngày HL: 29/08/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 1480/KTKĐCLGD-KDĐH Hướng dẫn đánh giá ngoài đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
4KH: 2653/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 25/07/2014

Ngày HL: 25/07/2014
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 2653/QĐ-BGDĐT Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủthực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóatrong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
5KH: 44/NQ-CP
Ngày BH: 09/06/2014

Ngày HL: 09/06/2014
Chính phủVăn bản khác 44/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
6KH: 529/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 23/05/2013

Ngày HL: 23/05/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 529/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
7KH: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 23/05/2013

Ngày HL: 23/05/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 528/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
8KH: 527/KTĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 23/05/2013

Ngày HL: 23/05/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 527/KTĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
9KH: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 09/05/2013

Ngày HL: 09/05/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 462/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,771