NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức

Số ký hiệu  88/2017/NĐ-CP Ngày ban hành  27/07/2017
Ngày có HL  15/09/2017 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 357228.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017

Ngày HL: 25/05/2017
Chính phủNghị định 69/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017

Ngày HL: 01/07/2017
Chính phủNghị định 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
3KH: 139/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 04/10/2016

Ngày HL: 01/01/2017
Chính phủNghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài
4KH: 11/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 01/04/2016
Chính phủNghị định 11/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5KH: 119/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 13/11/2015

Ngày HL: 10/02/2016
Chính phủNghị định 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
6KH: 86/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 02/10/2015

Ngày HL: 01/12/2015
Chính phủNghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
7KH: 73/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 08/09/2015

Ngày HL: 25/10/2015
Chính phủNghị định 73/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiếu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học
8KH: 59/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 18/06/2015

Ngày HL: 05/08/2015
Chính phủNghị định 59/2015/NĐ-CP Quản lý dự án đầu tư xây dựng
9KH: 56/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 09/06/2015

Ngày HL: 01/08/2015
Chính phủNghị định 56/2015/NĐ-CP Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
10KH: 46/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 12/05/2015

Ngày HL: 01/07/2015
Chính phủNghị định 46/2015/NĐ-CP Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,236