NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

Số ký hiệu  30/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành  24/12/2018
Ngày có HL  24/12/2018 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐT; HTQT;


Download: TT 30-2018TT-BGDDT.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 45/2018/TT-BTC
Ngày BH: 07/05/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 02/07/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp
2KH: 12/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/04/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/06/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 12/2018/TT-BGDĐT Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
3KH: 09/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/03/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/05/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 09/2018/TT-BGDĐT Quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4KH: 08/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/03/2018

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 27/04/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2018/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
5KH: 07/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 01/03/2018

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 16/04/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2018/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
6KH: 06/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/02/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/04/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2018/TT-BGDĐT Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
7KH: 01/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/01/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/03/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
8KH: 08/2017/TT-BNV
Ngày BH: 27/10/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 15/12/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2017/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP về thi đua, khen thưởng
9KH: 26/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/10/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 04/12/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 26/2017/TT-BGDĐT Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
10KH: 25/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/11/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 25/2017/TT-BGDĐT Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136