NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 100/2019/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Số ký hiệu  100/2019/NĐ-CP Ngày ban hành  30/12/2019
Ngày có HL  01/01/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  Khac;


Download: Nghi dinh 100.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019

Ngày HL: 15/02/2020
Thủ tướng CPNghị định 99/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
2KH: 31/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 10/04/2019

Ngày HL: 28/05/2019
Chính phủNghị định 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo
3KH: 23/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 23/02/2018

Ngày HL: 15/04/2018
Quốc hộiNghị định 23/2018/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
4KH: 91/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 31/07/2017

Ngày HL: 01/10/2017
Chính phủNghị định 91/2017/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
5KH: 88/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 27/07/2017

Ngày HL: 15/09/2017
Chính phủNghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
6KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017

Ngày HL: 25/05/2017
Chính phủNghị định 69/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017

Ngày HL: 01/07/2017
Chính phủNghị định 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
8KH: 139/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 04/10/2016

Ngày HL: 01/01/2017
Chính phủNghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài
9KH: 11/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 01/04/2016
Chính phủNghị định 11/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
10KH: 119/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 13/11/2015

Ngày HL: 10/02/2016
Chính phủNghị định 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,212