NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 31/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo

Số ký hiệu  31/2019/NĐ-CP Ngày ban hành  10/04/2019
Ngày có HL  28/05/2019 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  TTra;


Download: ND 31-2019.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 23/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 23/02/2018

Ngày HL: 15/04/2018
Quốc hộiNghị định 23/2018/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
2KH: 91/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 31/07/2017

Ngày HL: 01/10/2017
Chính phủNghị định 91/2017/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
3KH: 88/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 27/07/2017

Ngày HL: 15/09/2017
Chính phủNghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 56/2015/NĐ-CP về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
4KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017

Ngày HL: 25/05/2017
Chính phủNghị định 69/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
5KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017

Ngày HL: 01/07/2017
Chính phủNghị định 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
6KH: 139/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 04/10/2016

Ngày HL: 01/01/2017
Chính phủNghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài
7KH: 11/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 03/02/2016

Ngày HL: 01/04/2016
Chính phủNghị định 11/2016/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
8KH: 119/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 13/11/2015

Ngày HL: 10/02/2016
Chính phủNghị định 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
9KH: 86/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 02/10/2015

Ngày HL: 01/12/2015
Chính phủNghị định 86/2015/NĐ-CP Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
10KH: 73/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 08/09/2015

Ngày HL: 25/10/2015
Chính phủNghị định 73/2015/NĐ-CP Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiếu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,123