NỘI DUNG VĂN BẢN

Công văn 2949/KH-ĐHĐN Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

Số ký hiệu  2949/KH-ĐHĐN Ngày ban hành  12/09/2019
Ngày có HL  12/09/2019 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Công văn Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: Ke hoach Chi thi 10.docx


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 41/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/01/2018

Ngày HL: 05/01/2018
Đại học Đà NẵngCông văn 41/ĐHĐN-ĐT Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
2KH: 401/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 08/02/2017

Ngày HL: 08/02/2017
Đại học Đà NẵngCông văn 401/ĐHĐN-ĐT Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉ
3KH: 6685/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 28/11/2016

Ngày HL: 28/11/2016
Đại học Đà NẵngCông văn 6685/ĐHĐN-TCCB Về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng
4KH: 6980/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2015

Ngày HL: 28/12/2015
Đại học Đà NẵngCông văn 6980/HD-ĐHĐN Hướng dẫn việc đánh giá phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức
5KH: 5477/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 28/10/2015

Ngày HL: 28/10/2015
Đại học Đà NẵngCông văn 5477/ĐHĐN-ĐT Về việc miễn chứng chỉ GDQP và GDTC đối với sinh viên khuyết tật
6KH: 3219/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/06/2015

Ngày HL: 29/06/2015
Đại học Đà NẵngCông văn 3219/ĐHĐN-ĐT Triển khai thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT
7KH: 319/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 16/01/2015

Ngày HL: 16/01/2015
Đại học Đà NẵngCông văn 319/HD-ĐHĐN Hướng dẫn về đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên
8KH: 5583/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 17/09/2013

Ngày HL: 17/09/2013
Đại học Đà NẵngCông văn 5583/ĐHĐN-ĐT Hướng dẫn thực hiện quy định mở ngành đào tạo
9KH: 2556/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 21/05/2013

Ngày HL: 21/05/2013
Đại học Đà NẵngCông văn 2556/ĐHĐN-ĐT Về việc cấp phôi và đóng dấu nổi
10KH: 1834/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 18/04/2013

Ngày HL: 18/04/2013
Đại học Đà NẵngCông văn 1834/ĐHĐN-ĐT Bổ sung và thống nhất một số quy định tại Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 695,265