NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1489/QĐ-ĐHĐN Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  1489/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  06/05/2020
Ngày có HL  06/05/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: 1489.QD-DHDN 06.5.20.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 477/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/02/2020

Ngày HL: 14/02/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 477/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng được ban hành kèm theo QĐ số 1111/QĐ-ĐHĐN ngày 17/4/2019 của Giám đốc ĐHĐN
2KH: 3677/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/11/2019

Ngày HL: 01/11/2019
Đại học Đà NẵngQuyết định 3677/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc sắp xếp, tổ chức lại Ban Pháp chế và Thi đua, Ban Thanh tra, Ban Tổ chức cán bộ
3KH: 1530/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2019

Ngày HL: 27/05/2019
Đại học Đà NẵngQuyết định 1530/QĐ-ĐHĐN Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng danh hiệu GS danh dự của ĐHĐN
4KH: 4501/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/12/2018

Ngày HL: 25/12/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 4501/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
5KH: 5366/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 13/12/2018

Ngày HL: 13/12/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộQuyết định 5366/QĐ-BGDĐT Quy chế quản lý chuyên gia giáo dục Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6KH: 3353/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/10/2018

Ngày HL: 01/10/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 3353/QĐ-ĐHĐN Quy chế Văn hóa công sở cấp Cơ quan Đại học Đà Nẵng
7KH: 2907/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2018

Ngày HL: 27/08/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 2907/QĐ-ĐHĐN Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức và người lao động của Đại học Đà Nẵng do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
8KH: 2721/QĐ-ĐHĐN/qđ
Ngày BH: 10/08/2018

Ngày HL: 10/08/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 2721/QĐ-ĐHĐN/qđ Quy chế công tác sinh viên Đại học Đà Nẵng đối với chương trình đào tạo Đại học hệ chính quy
9KH: 2709/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/08/2018

Ngày HL: 09/08/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 2709/QĐ-ĐHĐN Quy định về việc biên soạn, thẩm định, lựa chọn và sử dụng giáo trình trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng
10KH: 1425/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 26/04/2018

Ngày HL: 26/04/2018
Đại học Đà NẵngQuyết định 1425/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý và sử dụng tài sản công tại Đại học Đà Nẵng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,218