NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Số ký hiệu  10/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành  14/05/2020
Ngày có HL  29/06/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  VP; CSVC; CTHSSV; ĐBCL; ĐT; HTQT; KHTC; KHCNMT; TTra; TCCB;


Download: Thongtu10.2020.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 08/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/03/2020

Ngày HL: 08/05/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2020/TT-BGDĐT Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
2KH: 07/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2020

Ngày HL: 05/05/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2020/TT-BGDĐT Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3KH: 23/2019/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2019

Ngày HL: 10/02/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2019/TT-BGDĐT Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4KH: 30/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/12/2018

Ngày HL: 24/12/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 30/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
5KH: 12/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 16/04/2018

Ngày HL: 01/06/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 12/2018/TT-BGDĐT Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
6KH: 08/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 12/03/2018

Ngày HL: 27/04/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2018/TT-BGDĐT Quy định điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
7KH: 07/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 01/03/2018

Ngày HL: 16/04/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2018/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
8KH: 06/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/02/2018

Ngày HL: 15/04/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2018/TT-BGDĐT Quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
9KH: 01/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/01/2018

Ngày HL: 14/03/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 01/2018/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
10KH: 08/2017/TT-BNV
Ngày BH: 27/10/2017

Ngày HL: 15/12/2017
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2017/TT-BNV Hướng dẫn Nghị định 91/2017/NĐ-CP về thi đua, khen thưởng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,143