NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 10/2020/TT-BGDĐT Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên

Số ký hiệu  10/2020/TT-BGDĐT Ngày ban hành  14/05/2020
Ngày có HL  29/06/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  


Download: Thongtu10.2020.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 09/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 07/05/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/06/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 09/2020/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
2KH: 08/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/03/2020

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 08/05/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2020/TT-BGDĐT Thông tư 08/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT được sửa đổi bởi Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT và 03/2019/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3KH: 07/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/05/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2020/TT-BGDĐT Thông tư 07/2020/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 06/2018/TT-BGĐDT quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi tại Thông 01/2019/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
4KH: 04/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 18/03/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/05/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 04/2020/TT-BGDĐT Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
5KH: 02/2020/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/02/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/03/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 02/2020/TT-BGDĐT Thông tư quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
6KH: 25/2019/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 25/2019/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18/12/2013 của Bộ GDĐT quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáocủa Bộ GDĐT.
7KH: 23/2019/TT-BGDĐT
Ngày BH: 25/12/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/02/2020
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 23/2019/TT-BGDĐT Thông tư 23/2019/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công chức và viên chức kèm theo Thông tư 17/2014/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8KH: 03/2019/TT-BNV
Ngày BH: 14/05/2019

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2019
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 03/2019/TT-BNV Thông tư sửa đổi quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
9KH: 30/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 24/12/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 24/12/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 30/2018/TT-BGDĐT Thông tư Ban hành Quy chế quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam
10KH: 45/2018/TT-BTC
Ngày BH: 07/05/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 02/07/2018
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 45/2018/TT-BTC Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136