NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 4343/QĐ-ĐHĐN Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng

Số ký hiệu  4343/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  01/12/2020
Ngày có HL  01/12/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: qd-4343-quychebonhiem_1607421790.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 3989/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/11/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 3989/QĐ-ĐHĐN Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Đại học Đà Nẵng
2KH: 3982/ĐHĐN-ĐBCLGD
Ngày BH: 12/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/11/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 3982/ĐHĐN-ĐBCLGD Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
3KH: 4009/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/11/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4009/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức dạy - học thực tập lâm sàng tại Khoa Y Dược - ĐHĐN
4KH: 3485/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2020

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 14/10/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 3485/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong ĐHĐN
5KH: 3226/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/09/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 21/09/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 3226/QĐ-ĐHĐN Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng
6KH: 2900/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 27/08/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 2900/QĐ-ĐHĐN Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Đại học Đà Nẵng
7KH: 2845/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/08/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 2845/QĐ-ĐHĐN Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN
8KH: 2846/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 25/08/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 2846/QĐ-ĐHĐN Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng
9KH: 2762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 14/08/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 2762/QĐ-HĐĐH Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
10KH: 2763/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/08/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/08/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 2763/QĐ-ĐHĐN Quy chế về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Đại học Đà Nẵng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,298