NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 998/QĐ-ĐHĐN Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN

Số ký hiệu  998/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  12/03/2021
Ngày có HL  12/03/2021 Hiệu lực  Hết
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: qd998_1615863141.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 639/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 03/02/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 639/QĐ-ĐHĐN Quy định tên giao dịch Tiếng Anh của ĐHĐN, các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHĐN
2KH: 20/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 05/01/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/01/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 20/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc quy định mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2021
3KH: 4801/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4801/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Đại học Đà Nẵng
4KH: 4775/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4775/QĐ-ĐHĐN Quy định về giải quyết khiếu nại,giải quyết tố cáo của ĐHĐN
5KH: 4774/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4774/QĐ-ĐHĐN Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của Đại học Đà Nẵng
6KH: 4768/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4768/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
7KH: 4765/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4765/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
8KH: 4766/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 4766/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại ĐHĐN
9KH: 4653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 23/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4653/QĐ-ĐHĐN Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ĐHĐN
10KH: 4343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4343/QĐ-ĐHĐN Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,279