NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 33/2021/TT-BYT Thông tư quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số ký hiệu  33/2021/TT-BYT Ngày ban hành  31/12/2021
Ngày có HL  15/02/2022 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  CTHSSV;


Download: Thong tu 33-BYT.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 46/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 46/2021/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp
2KH: 47/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 47/2021/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
3KH: 44/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 44/2021/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
4KH: 42/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/12/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/02/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 42/2021/TT-BGDĐT Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
5KH: 41/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 30/12/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/02/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 41/2021/TT-BGDĐT Quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực giáo dục tại chính quyền địa phương
6KH: 35/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/12/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 21/01/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 35/2021/TT-BGDĐT Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học
7KH: 31/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/11/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 26/12/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 31/2021/TT-BGDĐT Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng; nội dung hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục công lập
8KH: 27/2021/TT-BGDĐT
Ngày BH: 07/10/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/11/2021
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 27/2021/TT-BGDĐT Thông tư 27/2021/TT-BGDĐT về Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
9KH: 05/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/11/2021
Chính phủThông tư 05/2021/TT-TTCP Thông tư quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành
10KH: 06/2021/TT-TTCP
Ngày BH: 01/10/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/11/2021
Chính phủThông tư 06/2021/TT-TTCP Thông tư quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,076,265