NỘI DUNG VĂN BẢN

Văn bản khác 44/NQ-CP Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Số ký hiệu  44/NQ-CP Ngày ban hành  09/06/2014
Ngày có HL  09/06/2014 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Văn bản khác Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  Khac;


Download: 44_NQ-CP_234678.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 529/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 23/05/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/05/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 529/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp
2KH: 528/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 23/05/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/05/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 528/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
3KH: 462/KTKĐCLGD-KĐĐH
Ngày BH: 09/05/2013

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 09/05/2013
Bộ/Cơ quan ngang bộVăn bản khác 462/KTKĐCLGD-KĐĐH Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,047,699