GÓP Ý DỰ THẢO
STTTênNgày mởNgày đóngTrạng thái 
1Góp ý Dự thảo: Dự thảo thông tư thay thế Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/201417/04/202012/05/2020Hết hạn
2Góp ý dự thảo: Thông tư hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục   Hết hạn
3Góp ý dự thảo: Thông tư về hướng dẫn phụ cấp thâm niên 10/12/2017Hết hạn
4Góp ý dự thảo 09/03/201716/03/2017Hết hạn
5Dự thảo Quyết định Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư20/01/201720/03/2017Hết hạn
6Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ24/01/201723/02/2017Hết hạn
7Dự thảo Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học23/12/201621/02/2017Hết hạn
8Góp ý Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học Vùng và các cở sở giáo dục đại học thành viên 31/12/2016Hết hạn
9Dự thảo Thông tư Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học25/11/201625/01/2017Hết hạn
10Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia25/11/201601/01/2017Hết hạn
Tìm thấy: 10 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,355