VĂN BẢN THUỘC LOẠI LUẬT


TTThông tinTrích yếu
1KH: 51/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
2KH: 52/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
3KH: 45/2019/QH14
Ngày BH: 20/11/2019
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật lao động
4KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
5KH: 39/2019/QH14
Ngày BH: 13/06/2019
Ngày HL: 01/01/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Đầu tư công 2019
6KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng
7KH: 29/2018/QH14
Ngày BH: 15/11/2018
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước
8KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật An ninh mạng 2018
9KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo 2018
10KH: 86/2015/QH13
Ngày BH: 19/11/2015
Ngày HL: 01/07/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật an toàn thông tin mạng 2015
11KH: 83/2015/QH13
Ngày BH: 25/06/2015
Ngày HL: 01/01/2017
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật ngân sách nhà nước 2015
12KH: 80/2015/QH13
Ngày BH: 22/06/2015
Ngày HL: 01/07/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
13KH: 78/2015/QH13
Ngày BH: 19/06/2015
Ngày HL: 01/01/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật nghĩa vụ quân sự
14KH: 58/2014/QH13
Ngày BH: 20/11/2014
Ngày HL: 01/01/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Bảo hiểm xã hội 2014
15KH: 50/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Xây dựng 2014
Tìm thấy: 42 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136