VĂN BẢN THUỘC LOẠI LUẬT


TTThông tinTrích yếu
1KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng
2KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo 2018
3KH: 83/2015/QH13
Ngày BH: 25/06/2015
Ngày HL: 01/01/2017
NBH: Quốc hội
Luật ngân sách nhà nước 2015
4KH: 80/2015/QH13
Ngày BH: 22/06/2015
Ngày HL: 01/07/2016
NBH: Quốc hội
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015
5KH: 49/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Quốc hội
Luật Đầu tư công 2014
6KH: 50/2014/QH13
Ngày BH: 18/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Quốc hội
Luật Xây dựng 2014
7KH: 47/2014/QH13
Ngày BH: 16/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Quốc hội
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014
8KH: 39/2013/QH13
Ngày BH: 06/01/2014
Ngày HL: 06/01/2014
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
9KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
10KH: 42/2013/QH13
Ngày BH: 25/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
NBH: Quốc hội
Luật Tiếp công dân năm 2013
11KH: 29/2013/QH13
Ngày BH: 18/06/2013
Ngày HL: 01/01/2014
NBH: Quốc hội
Luật khoa học và công nghệ năm 2013
12KH: 27/2012/QH13
Ngày BH: 23/11/2012
Ngày HL: 01/02/2013
NBH: Quốc hội
Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012
13KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giá 2012
14KH: 14/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật 2012
15KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
Tìm thấy: 32 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,215