VĂN BẢN THUỘC LOẠI LUẬT


TTThông tinTrích yếu
1KH: 10/2022/QH15
Ngày BH: 10/11/2022
Ngày HL: 01/07/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở
2KH: 07/2022/QH15
Ngày BH: 16/06/2022
Ngày HL: 01/01/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ
3KH: 06/2022/QH15
Ngày BH: 15/06/2022
Ngày HL: 01/01/2024
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật thi đua, khen thưởng
4KH: 73/2021/QH14
Ngày BH: 30/03/2021
Ngày HL: 01/01/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống ma túy
5KH: 57/2020/QH14
Ngày BH: 16/06/2020
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Thanh niên
6KH: 51/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019
7KH: 52/2019/QH14
Ngày BH: 25/11/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức
8KH: 45/2019/QH14
Ngày BH: 20/11/2019
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật lao động
9KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
10KH: 39/2019/QH14
Ngày BH: 13/06/2019
Ngày HL: 01/01/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Đầu tư công 2019
11KH: 36/2018/QH14
Ngày BH: 20/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Phòng, chống tham nhũng
12KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
13KH: 29/2018/QH14
Ngày BH: 15/11/2018
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước
14KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật An ninh mạng 2018
15KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018
Ngày HL: 01/01/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Tố cáo 2018
Tìm thấy: 45 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,024,915