NỘI DUNG VĂN BẢN

Hiến pháp 34/2018/QH14 Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018

Số ký hiệu  34/2018/QH14 Ngày ban hành  19/11/2018
Ngày có HL  01/07/2019 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Hiến pháp Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  VP; CSVC; CTHSSV; ĐBCL; ĐT; HTQT; KHTC; KHCNMT; PCTĐ; TTra; TCCB;


Download: 34_2018_QH14_388254.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 17/2017/TT-BGDĐT
Ngày BH: 13/07/2017

Ngày HL: 13/07/2017
Quốc hộiHiến pháp 17/2017/TT-BGDĐT Thông tư Sửa đổi cụm từ "Vụ Hợp tác Quốc tế" và "cục Đào tạo với nước ngoài" thành "cục hợp tác quốc tế"; Cụm từ "Cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục" thành "Cục Quản lý chất lượng" tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giao dục nước ngoài cấp đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2KH: 06/2016/TT-BXD
Ngày BH: 10/03/2016

Ngày HL: 01/05/2016
Bộ/Cơ quan ngang bộHiến pháp 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
3KH: Hiếnpháp2013
Ngày BH: 28/11/2013

Ngày HL: 01/01/2014
Quốc hộiHiến pháp Hiếnpháp2013 Hiến pháp 2013

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,141