NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 34/2018/QH14 Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018

Số ký hiệu  34/2018/QH14 Ngày ban hành  19/11/2018
Ngày có HL  01/07/2019 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  VP; CSVC; CTHSSV; ĐBCL; ĐT; HTQT; KHTC; KHCNMT; TTra; TCCB;


Download: 34_2018_QH14_388254.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 29/2018/QH14
Ngày BH: 15/11/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2020
Quốc hộiLuật 29/2018/QH14 Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước
2KH: 25/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2019
Quốc hộiLuật 25/2018/QH14 Luật Tố cáo 2018
3KH: 24/2018/QH14
Ngày BH: 12/06/2018

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2019
Quốc hộiLuật 24/2018/QH14 Luật An ninh mạng 2018
4KH: 15/2017/QH14
Ngày BH: 21/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 15/2017/QH14 Luật quản lý, sử dụng tài sản công
5KH: 12/2017/QH14
Ngày BH: 20/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hình sự
6KH: 06/2017/QH14
Ngày BH: 16/06/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2018
Quốc hộiLuật 06/2017/QH14 Luật đường sắt
7KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2018
Quốc hộiLuật 100/2015/QH13 Bộ Luật Hình sự
8KH: 86/2015/QH13
Ngày BH: 19/11/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2016
Quốc hộiLuật 86/2015/QH13 Luật an toàn thông tin mạng 2015
9KH: 83/2015/QH13
Ngày BH: 25/06/2015

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2017
Quốc hộiLuật 83/2015/QH13 Luật ngân sách nhà nước 2015
10KH: 80/2015/QH13
Ngày BH: 22/06/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2016
Quốc hộiLuật 80/2015/QH13 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,817