HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
4KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
5KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
6KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
7KH: 18/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 31/05/2017
Ngày HL: 15/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
8KH: 01/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/01/2017
Ngày HL: 05/03/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
9KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/03/2016
Ngày HL: 17/03/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
10KH: 72/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/12/2014
Ngày HL: 20/02/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
11KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
12KH: 19/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 21/05/2014
Ngày HL: 21/05/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản hợp nhất Quyết định số 62/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/11/2008 và Thông tư số15/2011/TT-BGDĐT ngày 9/4/2011
13KH: 17/VBHN-BGDĐT
Ngày BH: 15/05/2014
Ngày HL: 15/05/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGDĐT năm 2014 hợp nhất Quyết định về Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
14KH: 1400/QĐ-TTG
Ngày BH: 30/09/2008
Ngày HL: 30/09/2008
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020"
15KH: 36/2007/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 28/06/2007
Ngày HL: 08/08/2007
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
Tìm thấy: 70 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
22763/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Đại học Đà Nẵng
32709/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/08/2018

Ngày HL: 09/08/2018
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc biên soạn, thẩm định, lựa chọn và sử dụng giáo trình trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng
441/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/01/2018

Ngày HL: 05/01/2018
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
54007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/11/2017

Ngày HL: 29/11/2017
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đào tạo liên thông của ĐHĐN
64005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/11/2017

Ngày HL: 29/11/2017
Hiệu lực: Còn
Về việc chuyển đổi ngành đào tạo theo Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV
72700/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/08/2017

Ngày HL: 22/08/2017
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ
82469/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 02/08/2017

Ngày HL: 02/08/2017
Hiệu lực: Còn
Quy định đào tạo từ xa của ĐHĐN
92182/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/07/2017

Ngày HL: 06/07/2017
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đào tạo từ xa của ĐHĐN
101561/QĐ_ĐHĐN
Ngày BH: 05/05/2017

Ngày HL: 05/05/2017
Hiệu lực: Còn
Quy định về quản lý và tổ chức liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục nước ngoài tại Đại học Đà Nẵng
111341/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/04/2017

Ngày HL: 18/04/2017
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đào tạo vừa làm vừa học của ĐHĐN
12401/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 08/02/2017

Ngày HL: 08/02/2017
Hiệu lực: Còn
Quy định cách lập số hiệu và số vào sổ gốc văn bằng chứng chỉ
131091/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/02/2016

Ngày HL: 29/02/2016
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ
14364/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/01/2016

Ngày HL: 21/01/2016
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc quản lý văn bằng, chứng chỉ của ĐH Đà Nẵng
152823/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/11/2015

Ngày HL: 06/11/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định về mời thỉnh giảng và quản lý công tác thỉnh giảng
Tìm thấy: 32 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381