HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
3KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
4KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Hình sự
5KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
6KH: 81/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 27/08/2021
Ngày HL: 15/10/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
7KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
8KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
9KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
10KH: 2083/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 21/07/2023
Ngày HL: 21/07/2023
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2023
11KH: 4998/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 31/12/2021
Ngày HL: 31/12/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định ban hành quy định kỹ thuật về dữ liệu của cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
12KH: 821/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 24/03/2020
Ngày HL: 24/03/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quố-c dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
13KH: 411/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 13/02/2020
Ngày HL: 13/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài
14KH: 18/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 31/05/2017
Ngày HL: 15/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
15KH: 01/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/01/2017
Ngày HL: 05/03/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
Tìm thấy: 69 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14912/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 20/11/2023

Ngày HL: 20/11/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học trong các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
24495/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/10/2023

Ngày HL: 19/10/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2021 của Giám đốc ĐHĐN
32999/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/07/2023

Ngày HL: 14/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo đại học hình thức đào tạo từ xa tại ĐHĐN
42934/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/07/2023

Ngày HL: 07/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Khoa Y dược
52897/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/07/2023

Ngày HL: 07/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức thi bổ trợ theo phương thức TSR của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh
62852/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 05/07/2023

Ngày HL: 05/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc biên soạn, lựa chọn giáo trình giáo dục đại học dùng chung trong ĐHĐN
72503/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/06/2023

Ngày HL: 21/06/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh
82254/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/05/2023

Ngày HL: 31/05/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
91248/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/03/2023

Ngày HL: 28/03/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh đại học hình thức chính quy của Đại học Đà Nẵng
10886/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/03/2023

Ngày HL: 10/03/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc xây dựng, thẩm định, ban hành, rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học đối với các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
11866/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/03/2023

Ngày HL: 09/03/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định đào tạo theo phương thức trực tuyến và phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến của Đại học Đà Nẵng
12586/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 20/02/2023

Ngày HL: 20/02/2023
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình, tài liệu tham khảo
1353/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/01/2023

Ngày HL: 06/01/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định xét công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
145255/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 30/12/2022

Ngày HL: 30/12/2022
Hiệu lực: Còn
Công văn về việc lập số hiệu và số vào sổ gốc cấp Chứng chỉ Tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
155266/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2022

Ngày HL: 30/12/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Viện VNUK
Tìm thấy: 84 mục   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,346