HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC ĐÀO TẠO


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
4KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
5KH: 81/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 27/08/2021
Ngày HL: 15/10/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
6KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
7KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
8KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
9KH: 821/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 24/03/2020
Ngày HL: 24/03/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định Ban hành Quy định về quản lý việc in, cấp phôi bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quố-c dân tại cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo
10KH: 411/QĐ-BGDĐT
Ngày BH: 13/02/2020
Ngày HL: 13/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quyết định Giao nhiệm vụ bồi dưỡng, đánh giá và cấp chứng chỉ tiếng Việt cho người nước ngoài
11KH: 18/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 31/05/2017
Ngày HL: 15/07/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
12KH: 01/2017/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/01/2017
Ngày HL: 05/03/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân
13KH: 418/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/03/2016
Ngày HL: 17/03/2016
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Về phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ
14KH: 72/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 17/12/2014
Ngày HL: 20/02/2015
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác
15KH: 70/2014/QĐ-TTG
Ngày BH: 10/12/2014
Ngày HL: 30/01/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Thủ tướng CP
Điều lệ trường đại học
Tìm thấy: 88 mục   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12367/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/07/2022

Ngày HL: 04/07/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng
2QĐ897/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/03/2022

Ngày HL: 15/03/2022
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản tổ chức thi đánh giá học phần ngoại ngữ
34194/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/12/2021

Ngày HL: 08/12/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Đà Nẵng
43948/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 18/11/2021

Ngày HL: 18/11/2021
Hiệu lực: Còn
Xử lý học vụ buộc thôi học
53917/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 16/11/2021

Ngày HL: 16/11/2021
Hiệu lực: Còn
Công văn về việc giao các trường đại học thành viên tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
63874/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2021

Ngày HL: 12/11/2021
Hiệu lực: Còn
Về việc bãi bỏ các văn bản về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ do ĐHĐN ban hành
73531/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2021

Ngày HL: 14/10/2021
Hiệu lực: Hết
Quy định tổ chức thi đánh giá học phần Ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với học viên cao học của ĐHĐN theo hình thức trực tuyến
83456/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/10/2021

Ngày HL: 12/10/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định ban hành Quy định đào tạo từ xa của ĐHĐN
93297/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/09/2021

Ngày HL: 29/09/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế tuyển sinh trìnhđộ tiến sĩ
103183/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/09/2021

Ngày HL: 17/09/2021
Hiệu lực: Hết
Quy định tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ theo hình thức trực tuyến
113099/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 10/09/2021

Ngày HL: 10/09/2021
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn về việc tổ chức đánh giá luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinhcủa ĐHĐN theo hình thức trực tuyến trong thời gian dịch Covid 19
122858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2021

Ngày HL: 06/08/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định ban hành mẫu bản sao bằng giáo dục đại học của Đại học Đà Nẵng
132602/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 19/07/2021

Ngày HL: 19/07/2021
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo trình độ đại học
142478/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/07/2021

Ngày HL: 09/07/2021
Hiệu lực: Còn
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức thi năng khiếu lấy kết quả xét tuyển sinh đào tạo trình độ đại học ban hành kèm theo Quyết định số 2465/QĐ-ĐHĐN ngày 22/7/2020 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng
152058/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/06/2021

Ngày HL: 04/06/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định tổ chức đánh giá đồ án, khoá luận, luận văn, luận án tốt nghiệp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của ĐHĐN theo hình thức trực tuyến
Tìm thấy: 58 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136