NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 08/2012/QH13 Luật giáo dục đại học 2012

Số ký hiệu  08/2012/QH13 Ngày ban hành  18/06/2012
Ngày có HL  01/01/2013 Hiệu lực  Hết 1 phần
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  VP; CSVC; CTHSSV; ĐBCL; ĐT; HTQT; KHTC; KHCNMT; TTra; TCCB;


Download: 10. 08_2012_QH13_142762.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 10/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/05/2013
Quốc hộiLuật 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động
2KH: 01/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 01/2011/QH13 Luật lưu trữ
3KH: 02/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 02/2011/QH13 Luật Khiếu nại năm 2011
4KH: 03/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/07/2012
Quốc hộiLuật 03/2011/QH13 Luật Tố cáo năm 2011
5KH: 58/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2012
Quốc hộiLuật 58/2010/QH12 Luật viên chức 2010
6KH: 56/2010/QH12
Ngày BH: 15/11/2010

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2011
Quốc hộiLuật 56/2010/QH12 Luật Thanh tra năm 2010
7KH: 36/2009/QH12
Ngày BH: 19/06/2009

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2010
Quốc hộiLuật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009
8KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/07/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộLuật 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 2008
9KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 18/2008/QH12 Luật năng lượng nguyên tử 2008
10KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 09/2008/QH12 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136