NỘI DUNG VĂN BẢN

Luật 36/2009/QH12 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009

Số ký hiệu  36/2009/QH12 Ngày ban hành  19/06/2009
Ngày có HL  01/01/2010 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Luật Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  KHCNMT;


Download: 9. 36_2009_QH12_90634.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 21/2008/QH12
Ngày BH: 13/11/2008

Ngày HL: 01/07/2009
Bộ/Cơ quan ngang bộLuật 21/2008/QH12 Luật Công nghệ cao 2008
2KH: 18/2008/QH12
Ngày BH: 12/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 18/2008/QH12 Luật năng lượng nguyên tử 2008
3KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 09/2008/QH12 Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 2008
4KH: 09/2008/QH12
Ngày BH: 03/06/2008

Ngày HL: 01/01/2009
Quốc hộiLuật 09/2008/QH12 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
5KH: 01/2007/QH12
Ngày BH: 08/04/2007

Ngày HL: 17/08/2007
Quốc hộiLuật 01/2007/QH12 Luật Sửa đổi bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007
6KH: 80/2006/QH11
Ngày BH: 29/11/2006

Ngày HL: 01/07/2007
Quốc hộiLuật 80/2006/QH11 Luật Chuyển giao công nghệ 2006
7KH: 68/2006/QH11
Ngày BH: 29/06/2006

Ngày HL: 01/01/2007
Quốc hộiLuật 68/2006/QH11 Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006
8KH: 55/2005/QH11
Ngày BH: 29/11/2005

Ngày HL: 01/06/2006
Quốc hộiLuật 55/2005/QH11 Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005
9KH: 50/2005/QH11
Ngày BH: 19/11/2005

Ngày HL: 01/07/2006
Quốc hộiLuật 50/2005/QH11 Luật Sở hữu trí tuệ 2005
10KH: 47/2005/QH11
Ngày BH: 14/06/2005

Ngày HL: 14/06/2005
Quốc hộiLuật 47/2005/QH11 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 686,876