TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TỜ GẤP

DANH SÁCH VĂN BẢN


TTThông tinTrích yếu
1KH: 2367/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/07/2022
Ngày HL: 04/07/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy định về việc tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng
2KH: 2090/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 13/06/2022
Ngày HL: 13/06/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh
3KH: 09/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2022
Ngày HL: 22/07/2022
NBH: Quốc hội
Thông tư quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
4KH: 05/2022/QĐ-TTG
Ngày BH: 23/03/2022
Ngày HL: 19/05/2022
NBH: Thủ tướng CP
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
5KH: 897/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/03/2022
Ngày HL: 15/03/2022
NBH: Đại học Đà Nẵng
Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản tổ chức thi đánh giá học phần ngoại ngữ
Tìm thấy: 562 mục   / 113 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136