NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 07/2024/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 7 và thay thế Phụ lục II, III của Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp để sử dụng tại việt Nam

Số ký hiệu  07/2024/TT-BGDĐT Ngày ban hành  02/05/2024
Ngày có HL  02/11/2024 Hiệu lực  Chưa
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  ĐT; TCCB;


Download: Thong tu 07.2024.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 04/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/05/2024
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 04/2024/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập
2KH: 05/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/03/2024

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/06/2024
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2024/TT-BGDĐT Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm
3KH: 01/2024/TT-BGDĐT
Ngày BH: 05/02/2024

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/03/2024
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 01/2024/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Chuẩn cơ sở giáo dục đại học
4KH: 01/2024/TT-TTCP
Ngày BH: 20/01/2024

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/03/2024
Chính phủThông tư 01/2024/TT-TTCP Thông tư quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, tiêu cực
5KH: 30/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 13/02/2024
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 30/2023/TT-BGDĐT Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
6KH: 29/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/02/2024
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 29/2023/TT-BGDĐT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục
7KH: 28/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/12/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/02/2024
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 28/2023/TT-BGDĐT Thông tư về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
8KH: 17/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/11/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 17/2023/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
9KH: 15/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/09/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 15/2023/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
10KH: 12/2023/TT-BNV
Ngày BH: 08/08/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/10/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 12/2023/TT-BNV Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,851