NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 29/2023/TT-BGDĐT Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục

Số ký hiệu  29/2023/TT-BGDĐT Ngày ban hành  29/12/2023
Ngày có HL  15/02/2024 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: 132-29-2023-tt-bgddt_1704965837.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 30/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 29/12/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 13/02/2024
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 30/2023/TT-BGDĐT Quy định về ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo trực tuyến đối với giáo dục đại học
2KH: 28/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/12/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/02/2024
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 28/2023/TT-BGDĐT Thông tư về quy chế đào tạo từ xa trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
3KH: 17/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/11/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 17/2023/TT-BGDĐT Thông tư ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia
4KH: 15/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/09/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 15/2023/TT-BGDĐT Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Giáo dục
5KH: 12/2023/TT-BNV
Ngày BH: 08/08/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/10/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 12/2023/TT-BNV Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
6KH: 14/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 17/07/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/09/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2023/TT-BGDĐT Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục đại học
7KH: 12/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 31/07/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 12/2023/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục
8KH: 11/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 15/06/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/12/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 11/2023/TT-BGDĐT Thông tư bãi bỏ Thông tư số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
9KH: 05/2023/TT-BNV
Ngày BH: 03/05/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/06/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 05/2023/TT-BNV Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
10KH: 10/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/04/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 10/2023/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,048,830