NỘI DUNG VĂN BẢN

Thông tư 05/2023/TT-BNV Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Số ký hiệu  05/2023/TT-BNV Ngày ban hành  03/05/2023
Ngày có HL  20/06/2023 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Thông tư Nơi ban hành  Bộ/Cơ quan ngang bộ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: TT052023.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 10/2023/TT-BGDĐT
Ngày BH: 28/04/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/04/2023
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 10/2023/TT-BGDĐT Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2022/TT-BGDĐT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non
2KH: 68/2022/TT-BTC
Ngày BH: 11/11/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 14/11/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 68/2022/TT-BTC Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp
3KH: 14/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 10/10/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/11/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 14/2022/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm
4KH: 11/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/07/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/09/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 11/2022/TT-BGDĐT Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
5KH: 06/2022/TT-BNV
Ngày BH: 28/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2022/TT-BNV Thông tư số 06/2022/TT-BNV của Bộ Nội vụ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
6KH: 09/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/07/2022
Quốc hộiThông tư 09/2022/TT-BGDĐT Thông tư quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học
7KH: 08/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 06/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/07/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2022/TT-BGDĐT Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
8KH: 08/2022/TT-BKHĐT
Ngày BH: 31/05/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 16/09/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 08/2022/TT-BKHĐT Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Thông tư có các nội dung quy định mới về Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
9KH: 07/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 23/05/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 08/07/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 07/2022/TT-BGDĐT Thông thư Quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
10KH: 06/2022/TT-BGDĐT
Ngày BH: 11/05/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 26/06/2022
Bộ/Cơ quan ngang bộThông tư 06/2022/TT-BGDĐT Thông tư Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,045,849