HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC VĂN PHÒNG


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
2KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
3KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
4KH: 29/2018/QH14
Ngày BH: 15/11/2018
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước
5KH: 15/2017/QH14
Ngày BH: 21/06/2017
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật quản lý, sử dụng tài sản công
6KH: 100/2015/QH13
Ngày BH: 27/11/2015
Ngày HL: 01/01/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Bộ Luật Hình sự
7KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
8KH: 01/2011/QH13
Ngày BH: 11/11/2011
Ngày HL: 01/07/2012
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật lưu trữ
9KH: 42/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/06/2022
Ngày HL: 15/08/2022
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022
10KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
11KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
NGhị định về công tác văn thư
12KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
13KH: 04/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 11/01/2019
Ngày HL: 25/02/2019
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Nghị định về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ôtô
14KH: 23/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 23/02/2018
Ngày HL: 15/04/2018
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
15KH: 09/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/02/2017
Ngày HL: 30/03/2017
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Tìm thấy: 19 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
13496/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/08/2023

Ngày HL: 21/08/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Đại học Đà Nẵng
24889/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2022

Ngày HL: 16/12/2022
Hiệu lực: Còn
Nội quy ra vào cơ quan ĐHĐN
34807/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/12/2022

Ngày HL: 12/12/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế quản lý, sử dụng xe ôtô của Cơ quan Đại học Đà Nẵng
43079/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/09/2021

Ngày HL: 09/09/2021
Hiệu lực: Còn
Nội quy phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cơ quan ĐHĐN
52858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2021

Ngày HL: 06/08/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định ban hành mẫu bản sao bằng giáo dục đại học của Đại học Đà Nẵng
64801/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2020

Ngày HL: 20/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Đại học Đà Nẵng
74653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 23/12/2020

Ngày HL: 23/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ĐHĐN
82763/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế về công tác bảo vệ Bí mật nhà nước tại Đại học Đà Nẵng
93353/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/10/2018

Ngày HL: 01/10/2018
Hiệu lực: Còn
Quy chế Văn hóa công sở cấp Cơ quan Đại học Đà Nẵng
102610/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Ngày HL: 15/08/2017
Hiệu lực: Còn
Quy trình giải quyết văn bản đến cấp Đại học Đà Nẵng
11964/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/03/2017

Ngày HL: 22/03/2017
Hiệu lực: Còn
Quy chế Quản lý, khai thác, sử dụng các thiết bị tin học,mạng máy tính và thông tin dữ liệu tại Cơ quan Đại học Đà Nẵng
125022/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2016

Ngày HL: 15/08/2016
Hiệu lực: Hết
Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Cơ quan ĐHĐN
131392/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/12/2015

Ngày HL: 03/12/2015
Hiệu lực: Còn
Quy định về tổ chức và hoạt động của Tổ bảo vệ tại Cơ quan ĐHĐN
141858/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/02/2014

Ngày HL: 04/02/2014
Hiệu lực: Hết
Quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của Cơ quan ĐHĐN
156653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/10/2013

Ngày HL: 30/10/2013
Hiệu lực: Còn
Quy chế quản lý, hoạt động Trang thông tin điện tử ĐHĐN
Tìm thấy: 18 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,318