NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 23/2018/NĐ-CP Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc

Số ký hiệu  23/2018/NĐ-CP Ngày ban hành  23/02/2018
Ngày có HL  15/04/2018 Hiệu lực  Hết 1 phần
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Quốc hội
Lĩnh vực  VP;


Download: 2018-4-2018m4_100000000.8249466DHDN_CVD_429__23_2018_NÐ-CP_.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 91/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 31/07/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/10/2017
Chính phủNghị định 91/2017/NĐ-CP Hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng
2KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 25/05/2017
Chính phủNghị định 69/2017/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2017
Chính phủNghị định 57/2017/NĐ-CP Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
4KH: 09/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/02/2017

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 30/03/2017
Chính phủNghị định 09/2017/NĐ-CP Nghị định về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
5KH: 139/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 04/10/2016

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 01/01/2017
Chính phủNghị định 139/2016/NĐ-CP Quy định về lệ phí môn bài
6KH: 119/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 13/11/2015

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/02/2016
Chính phủNghị định 119/2015/NĐ-CP Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
7KH: 37/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2015

Hiệu lực: Hết 1 phần
Ngày HL: 15/06/2015
Chính phủNghị định 37/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
8KH: 27/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 10/03/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/04/2015
Chính phủNghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
9KH: 108/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/11/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/01/2015
Chính phủNghị định 108/2014/NĐ-CP Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
10KH: 65/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/08/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/08/2014
Chính phủNghị định 65/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,047,278