NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 37/2015/NĐ-CP Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng

Số ký hiệu  37/2015/NĐ-CP Ngày ban hành  22/04/2015
Ngày có HL  15/06/2015 Hiệu lực  Hết 1 phần
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  CSVC;


Download: 18. 37_2015_ND-CP_272352.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 27/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 10/03/2015

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/04/2015
Chính phủNghị định 27/2015/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
2KH: 108/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/11/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 10/01/2015
Chính phủNghị định 108/2014/NĐ-CP Nghị định về chính sách tinh giản biên chế
3KH: 65/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 20/08/2014

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 20/08/2014
Chính phủNghị định 65/2014/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
4KH: 64/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2014
Chính phủNghị định 64/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiếp công dân
5KH: 63/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2014
Chính phủNghị định 63/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
6KH: 23/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 03/04/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/06/2014
Chính phủNghị định 23/2014/NĐ-CP Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
7KH: 08/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 27/01/2014

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/03/2014
Chính phủNghị định 08/2014/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ
8KH: 89/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 06/08/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 25/09/2013
Chính phủNghị định 89/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
9KH: 42/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2013
Chính phủNghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
10KH: 28/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 04/04/2013

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 27/05/2013
Chính phủNghị định 28/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,077,277