HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHÁC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017
Ngày HL: 25/05/2017
NBH: Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2KH: 345/KH-BGDĐT
Ngày BH: 23/05/2017
Ngày HL: 23/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
Tìm thấy: 2 mục  
B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
12605/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Ngày HL: 15/08/2017
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
2151/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 02/08/2017

Ngày HL: 02/08/2017
Quy định mức học phí, lệ phí năm học 2017-2018
3137/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 11/07/2017

Ngày HL: 11/07/2017
Quy định học phí tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
441/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 17/03/2017

Ngày HL: 17/03/2017
Quy định về việc cấp học bổng tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
5635/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/02/2017

Ngày HL: 24/02/2017
Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Đào tạo thường xuyên thuộc Đại học Đà Nẵng
66881/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2016

Ngày HL: 16/12/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Y khoa, Đại học Đà Nẵng
76497/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/11/2016

Ngày HL: 09/11/2016
Quy chế hoạt động và tổ chức của Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
8313/QĐ-PHKT
Ngày BH: 15/08/2016

Ngày HL: 15/08/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum
9235/QĐ-CĐCN
Ngày BH: 01/06/2016

Ngày HL: 01/06/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ
10322/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2016

Ngày HL: 19/01/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, du học tự túc thuộc Đại học Đà Nẵng
116244/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/12/2015

Ngày HL: 07/12/2015
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng
12177/QĐ-ĐHBK
Ngày BH: 15/06/2015

Ngày HL: 15/06/2015
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
132542/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2015

Ngày HL: 27/05/2015
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
14184/QĐ-CĐCN
Ngày BH: 06/05/2015

Ngày HL: 06/05/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chức năng
15199/QĐ-CĐCNTT
Ngày BH: 16/03/2015

Ngày HL: 16/03/2015
Quy định về cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trực thuộc
Tìm thấy: 16 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 145,497