HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KHÁC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 100/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 01/01/2020
NBH: Quốc hội
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
2KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017
Ngày HL: 25/05/2017
NBH: Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
3KH: 1219/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 17/04/2018
Ngày HL: 17/04/2018
NBH: Đại học Đà Nẵng
Chiến lược phát triển Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
4KH: 01/2018/TT-BGDĐT
Ngày BH: 26/01/2018
Ngày HL: 14/03/2018
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Danh mục thiết bị dạy học tối thiếu môn học giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phô thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (có cấp trung học phố thông), trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.
5KH: 844/KH-BGDĐT
Ngày BH: 09/08/2019
Ngày HL: 09/08/2019
NBH: Quốc hội
Kế hoạch hành động Triển khai thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
6KH: 10/CT-TTG
Ngày BH: 12/04/2019
Ngày HL: 12/04/2019
NBH: Thủ tướng CP
Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
7KH: 345/KH-BGDĐT
Ngày BH: 23/05/2017
Ngày HL: 23/05/2017
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dựng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025"
8KH: 44/NQ-CP
Ngày BH: 09/06/2014
Ngày HL: 09/06/2014
NBH: Chính phủ
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
Tìm thấy: 8 mục  
B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
141/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 05/01/2018

Ngày HL: 05/01/2018
Hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
22605/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/08/2017

Ngày HL: 15/08/2017
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
3151/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 02/08/2017

Ngày HL: 02/08/2017
Quy định mức học phí, lệ phí năm học 2017-2018
4137/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 11/07/2017

Ngày HL: 11/07/2017
Quy định học phí tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
541/QĐ-VNCĐTVA
Ngày BH: 17/03/2017

Ngày HL: 17/03/2017
Quy định về việc cấp học bổng tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh
6635/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/02/2017

Ngày HL: 24/02/2017
Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Đào tạo thường xuyên thuộc Đại học Đà Nẵng
76881/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 16/12/2016

Ngày HL: 16/12/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Y khoa, Đại học Đà Nẵng
86497/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 09/11/2016

Ngày HL: 09/11/2016
Quy chế hoạt động và tổ chức của Khoa Y Dược, Đại học Đà Nẵng
9313/QĐ-PHKT
Ngày BH: 15/08/2016

Ngày HL: 15/08/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum
10235/QĐ-CĐCN
Ngày BH: 01/06/2016

Ngày HL: 01/06/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Công nghệ
11322/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/01/2016

Ngày HL: 19/01/2016
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, du học tự túc thuộc Đại học Đà Nẵng
126244/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 07/12/2015

Ngày HL: 07/12/2015
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng
13177/QĐ-ĐHBK
Ngày BH: 15/06/2015

Ngày HL: 15/06/2015
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
142542/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2015

Ngày HL: 27/05/2015
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
15184/QĐ-CĐCN
Ngày BH: 06/05/2015

Ngày HL: 06/05/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chức năng
Tìm thấy: 17 mục   / 2 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 711,208