VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


TTThông tinTrích yếu
11773/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/05/2024

Ngày HL: 10/05/2024
Hiệu lực: Còn
Quy định về tổ chức và hoạt động các nhóm nghiên cứu của Đại học Đà Nẵng
21251/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/04/2024

Ngày HL: 04/04/2024
Hiệu lực: Còn
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số 551/QĐ-ĐHĐN ngày 28/01/2022 của Giám đốc ĐHĐN
31155/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/03/2024

Ngày HL: 29/03/2024
Hiệu lực: Còn
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng
45369/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 18/12/2023

Ngày HL: 18/12/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng
55005/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/11/2023

Ngày HL: 27/11/2023
Hiệu lực: Còn
Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động của Đại học Đà Nẵng
64960/HD-ĐHĐN
Ngày BH: 23/11/2023

Ngày HL: 23/11/2023
Hiệu lực: Còn
Hướng dẫn khung đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu khoa học
74912/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 20/11/2023

Ngày HL: 20/11/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, phê duyệt và sử dụng tài liệu giảng dạy, giáo trình giáo dục đại học trong các đơn vị đào tạo thuộc, trực thuộc Đại học Đà Nẵng
84794/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/11/2023

Ngày HL: 10/11/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030 ban hành kèm theo Quyết định số 4274/QĐ-ĐHĐN ngày 15/12/2021 của Giám đốc ĐHĐN
94796/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 10/11/2023

Ngày HL: 10/11/2023
Hiệu lực: Còn
Công văn về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, chấm điểm thi đua các trường đại học thành viên năm học 2023-2024
104495/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 19/10/2023

Ngày HL: 19/10/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ và thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Quyết định số 3279/QĐ-ĐHĐN ngày 29/9/2021 của Giám đốc ĐHĐN
113496/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/08/2023

Ngày HL: 21/08/2023
Hiệu lực: Còn
Quy định quản lý và sử dụng chứng thư số, chữ ký số của Đại học Đà Nẵng
123237/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 31/07/2023

Ngày HL: 31/07/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định ban hành Phụ lục thay thế phụ lục tính quy đổi giờ nghiên cứu khoa học đã được ban hành kèm theo Quyết định số 4766/QĐ-ĐHĐN ngày28/12/2020 của Giám đốc ĐHĐN
133175/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 27/07/2023

Ngày HL: 27/07/2023
Hiệu lực: Còn
Công văn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc quản lý viên chức đi đào tạo trong nước khi hết thời gian được cử đi đào tạo
143109/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/07/2023

Ngày HL: 24/07/2023
Hiệu lực: Còn
Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục của Đại học Đà Nẵng (cập nhật năm 2023)
153106/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 24/07/2023

Ngày HL: 01/08/2023
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc giao Hiệu trưởng các trường đại học thành viên quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức
Tìm thấy: 259 mục   / 18 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,029,361