VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


TTThông tinTrích yếu
14801/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2020

Ngày HL: 30/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế công tác văn thư lưu trữ của Đại học Đà Nẵng
24775/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Ngày HL: 29/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Đại học Đà Nẵng
34774/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Ngày HL: 29/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của Đại học Đà Nẵng
44765/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 28/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
54766/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 28/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại Đại học Đà Nẵng
64768/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Ngày HL: 28/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
74653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 23/12/2020

Ngày HL: 23/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Đại học Đà Nẵng
84343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2020

Ngày HL: 01/12/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của ĐHĐN
93989/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020

Ngày HL: 12/11/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế hoạt động Ban chỉ huy quân sự Đại học Đà Nẵng
103226/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 21/09/2020

Ngày HL: 21/09/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Đà Nẵng
112900/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/08/2020

Ngày HL: 27/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên Đại học Đà Nẵng
122845/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020

Ngày HL: 25/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN
132846/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2020

Ngày HL: 25/08/2020
Hiệu lực: Còn
Chính sách đảm bảo chất lượng giáo dục đại học Đà Nẵng
142762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
152762/QĐ-HĐĐH
Ngày BH: 14/08/2020

Ngày HL: 14/08/2020
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 157 mục   / 11 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381