VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


TTThông tinTrích yếu
12367/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/07/2022

Ngày HL: 04/07/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng
22367/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 04/07/2022

Ngày HL: 04/07/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định về việc tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong Đại học Đà Nẵng
32090/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 13/06/2022

Ngày HL: 13/06/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh
4QĐ897/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/03/2022

Ngày HL: 15/03/2022
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc bãi bỏ các văn bản tổ chức thi đánh giá học phần ngoại ngữ
5551/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/01/2022

Ngày HL: 28/01/2022
Hiệu lực: Còn
Quy định tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của Đại học Đà Nẵng
6NQ08/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 28/01/2022

Ngày HL: 28/01/2022
Hiệu lực: Còn
Quy chế hoạt động của Hội đồng Đại học Đà Nẵng
7150/ĐHĐN-TCCB
Ngày BH: 14/01/2022

Ngày HL: 14/01/2022
Hiệu lực: Còn
Tiêu chí đánh giá các đơn vị chức năng của ĐHĐN năm học 2021-2022
84274/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/12/2021

Ngày HL: 15/12/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định tuyển chọn giảng viên cơ hữu, giảng viên nguồn đi học theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 18/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
94217/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/12/2021

Ngày HL: 10/12/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên ĐHĐN ban hành kèm theo Quyết định số3226/QĐ-ĐHĐN ngày 21/9/2020 của Giám đốc ĐHĐN
104194/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/12/2021

Ngày HL: 08/12/2021
Hiệu lực: Còn
Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Đà Nẵng
113948/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 18/11/2021

Ngày HL: 18/11/2021
Hiệu lực: Còn
Xử lý học vụ buộc thôi học
123917/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 16/11/2021

Ngày HL: 16/11/2021
Hiệu lực: Còn
Công văn về việc giao các trường đại học thành viên tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
133874/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2021

Ngày HL: 12/11/2021
Hiệu lực: Còn
Về việc bãi bỏ các văn bản về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ do ĐHĐN ban hành
143724/ĐHĐN-ĐBCLGD
Ngày BH: 01/11/2021

Ngày HL: 01/11/2021
Hiệu lực: Còn
Công văn về việc hướng dẫn đo lường đánh giá mức độ chuẩn đầu ra CTĐT của người học
153527/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2021

Ngày HL: 14/10/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin học liệu và Truyền thông - ĐHĐN
Tìm thấy: 193 mục   / 13 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136