VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG


TTThông tinTrích yếu
764413/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 25/08/2015

Ngày HL: 25/08/2015
Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục phong tặng danh hiệu tiến sĩ danh dự
776254/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/08/2015

Ngày HL: 12/08/2015
Quy định về công tác đầu tư
784030/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 06/08/2015

Ngày HL: 06/08/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Đà Nẵng
793638/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/07/2015

Ngày HL: 28/07/2015
Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn Giáo dục thể chất trong ĐHĐN
803497/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/07/2015

Ngày HL: 14/07/2015
Danh mục môn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
813219/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/06/2015

Ngày HL: 29/06/2015
Quy định đánh giá chương trình đào tạo hàng năm (Phụ lục kèm theo)
823219/ĐHĐN-ĐT
Ngày BH: 29/06/2015

Ngày HL: 29/06/2015
Triển khai thực hiện Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT
83177/QĐ-ĐHBK
Ngày BH: 15/06/2015

Ngày HL: 15/06/2015
Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của các Phòng chức năng thuộc Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng
844031/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở của Đại học Đà Nẵng
854043/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 08/06/2015

Ngày HL: 08/06/2015
Điều chỉnh quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ Đại học Đà Nẵng
862681/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Quy định về Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ trong Đại học Đà Nẵng
872682/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/06/2015

Ngày HL: 03/06/2015
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng
882542/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 27/05/2015

Ngày HL: 27/05/2015
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng
892468/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 22/05/2015

Ngày HL: 22/05/2015
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ của Đại học Đà Nẵng đến năm 2020
90184/QĐ-CĐCN
Ngày BH: 06/05/2015

Ngày HL: 06/05/2015
Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chức năng
Tìm thấy: 122 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,844