HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
1KH: 34/2018/QH14
Ngày BH: 19/11/2018
Ngày HL: 01/07/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học sửa đổi 2018
2KH: HIẾNPHÁP2013
Ngày BH: 28/11/2013
Ngày HL: 01/01/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Hiến pháp 2013
3KH: 43/2019/QH14
Ngày BH: 14/06/2019
Ngày HL: 01/07/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục 2019
4KH: 83/2015/QH13
Ngày BH: 25/06/2015
Ngày HL: 01/01/2017
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật ngân sách nhà nước 2015
5KH: 43/2013/QH13
Ngày BH: 26/11/2013
Ngày HL: 01/07/2014
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật đấu thầu 2013
6KH: 11/2012/QH13
Ngày BH: 20/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giá 2012
7KH: 08/2012/QH13
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 01/01/2013
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Quốc hội
Luật giáo dục đại học 2012
8KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
9KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
10KH: 99/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 15/02/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Thủ tướng CP
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
11KH: 139/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 04/10/2016
Ngày HL: 01/01/2017
Hiệu lực: Hết 1 phần
NBH: Chính phủ
Quy định về lệ phí môn bài
12KH: 86/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 02/10/2015
Ngày HL: 01/12/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
13KH: 32/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 25/03/2015
Ngày HL: 10/05/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
14KH: 16/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 14/02/2015
Ngày HL: 06/04/2015
Hiệu lực: Hết
NBH: Chính phủ
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
15KH: 63/2014/NĐ-CP
Ngày BH: 26/06/2014
Ngày HL: 15/08/2014
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 49 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
11676/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/04/2021

Ngày HL: 29/04/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN
205/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 22/04/2021

Ngày HL: 22/04/2021
Hiệu lực: Còn
Quy chế tài chính của ĐHĐN
320/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 05/01/2021

Ngày HL: 05/01/2021
Hiệu lực: Còn
Quyết định về việc quy định mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2021
44076/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2017

Ngày HL: 01/12/2017
Hiệu lực: Hết
Về việc Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012.
52007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Hiệu lực: Hết
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
67308/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/06/2016

Ngày HL: 30/06/2016
Hiệu lực: Còn
Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành tại Đại học Đà Nẵng
Tìm thấy: 6 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136