HỆ THỐNG VĂN BẢN THUỘC LĨNH VỰC


A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TTThông tinTrích yếu
31KH: 162/2014/TT-BTC
Ngày BH: 11/06/2014
Ngày HL: 01/01/2015
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
32KH: 06/2014/TT-BKHCN
Ngày BH: 25/04/2014
Ngày HL: 09/06/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia
33KH: 08/2014/TT-BGDĐT
Ngày BH: 20/03/2014
Ngày HL: 05/05/2014
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy chế tổ chức và hoạt động của đại học vùng và cơ sở giáo dục đại học thành viên
34KH: 161/2012/TT-BTC
Ngày BH: 02/10/2012
Ngày HL: 15/11/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
35KH: 102/2012/TT-BTC
Ngày BH: 21/06/2012
Ngày HL: 10/08/2012
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ CTP cho cán bộ, công chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do NSNN đảm bảo kinh phí
36KH: 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
Ngày BH: 18/06/2012
Ngày HL: 06/08/2012
NBH: Liên bộ
Hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện theo QĐ số 1400/QĐ-TTg Ngày 30/09/2008 của Thủ tướng chính phủ về Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020
37KH: 185/2010/TT-BTC
Ngày BH: 15/11/2010
Ngày HL: 30/12/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn sửa đổi chế độ kế toán hành chính sự nghiệp
38KH: 139/2010/TT-BTC
Ngày BH: 21/09/2010
Ngày HL: 05/11/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
39KH: 97/2010/TT-BTC
Ngày BH: 06/07/2010
Ngày HL: 20/08/2010
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định chế độ công tác phí, chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
40KH: 18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày BH: 03/08/2009
Ngày HL: 20/09/2009
NBH: Liên bộ
Sửa đổi, bổ sung khoản 4 mục I phần II Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGD&ĐT-BTC-BLĐTB&XH ngày 25 tháng 08 năm 1998 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập
41KH: 123/2009/TT-BTC
Ngày BH: 17/06/2009
Ngày HL: 01/08/2009
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp
42KH: 113/2008/TT-BTC
Ngày BH: 27/11/2008
Ngày HL: 29/12/2008
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước
43KH: 23/2008/TTLT/BGDĐT-BLĐTBXH-BTC
Ngày BH: 28/04/2008
Ngày HL: 04/06/2008
NBH: Bộ/Cơ quan ngang bộ
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tìm thấy: 43 mục   / 3 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

B. VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ
TTThông tinTrích yếu
14076/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2017

Ngày HL: 01/12/2017
Về việc Bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định 199/QĐ-ĐHĐN ngày 10/01/2012.
22007/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 15/06/2017

Ngày HL: 15/06/2017
Về việc ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy đổi khối lượng giờ thực hiện nghiên cứu khoa học trong Quy chế chi tiêu nội bộ của Đại học Đà Nẵng
37308/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/06/2016

Ngày HL: 30/06/2016
Quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự toán hoàn thành tại Đại học Đà Nẵng
4599/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/01/2015

Ngày HL: 29/01/2015
Bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ
5180/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/01/2014

Ngày HL: 10/01/2014
Điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ
6199/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 10/01/2012

Ngày HL: 10/01/2012
Quy chế chi tiêu nội bộ
Tìm thấy: 6 mục  

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 551,823