NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 1676/QĐ-ĐHĐN Quy chế chi tiêu nội bộ của ĐHĐN

Số ký hiệu  1676/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  29/04/2021
Ngày có HL  29/04/2021 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: quy che chi tieu noi bo dhdn.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 05/NQ-HĐĐH
Ngày BH: 22/04/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/04/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 05/NQ-HĐĐH Quy chế tài chính của ĐHĐN
2KH: 3757/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 11/04/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 11/04/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 3757/QĐ-ĐHĐN Quyết định ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục Quốc phòng tại Khoa Giáo dục QPAN thuộc ĐHĐN
3KH: 1183/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/03/2021

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 29/03/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 1183/QĐ-ĐHĐN Quyết định vv công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng đã tích luỹ trong chương trình đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
4KH: 998/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/03/2021

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 12/03/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 998/QĐ-ĐHĐN Quy định tiêu chuẩn bổ sung trong việc xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của các đơn vị thuộc, trực thuộc ĐHĐN
5KH: 639/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 03/02/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 03/02/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 639/QĐ-ĐHĐN Quy định tên giao dịch Tiếng Anh của ĐHĐN, các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc, các chức danh lãnh đạo trong ĐHĐN
6KH: 20/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 05/01/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 05/01/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 20/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc quy định mức thu và hình thức thu các loại phí cho hoạt động tuyển sinh năm 2021
7KH: 4801/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 30/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 20/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4801/QĐ-ĐHĐN Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Đại học Đà Nẵng
8KH: 4775/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4775/QĐ-ĐHĐN Quy định về giải quyết khiếu nại,giải quyết tố cáo của ĐHĐN
9KH: 4774/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4774/QĐ-ĐHĐN Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của Đại học Đà Nẵng
10KH: 4768/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4768/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,055,796