NỘI DUNG VĂN BẢN

Quyết định 4775/QĐ-ĐHĐN Quy định về giải quyết khiếu nại,giải quyết tố cáo của ĐHĐN

Số ký hiệu  4775/QĐ-ĐHĐN Ngày ban hành  29/12/2020
Ngày có HL  29/12/2020 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Quyết định Nơi ban hành  Đại học Đà Nẵng


Download: Bieu mau giai quyet KN, TC.pdf ( Xem nội dung )
Download: Quy dinh giai quyet KN, TC.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 4774/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 29/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 29/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4774/QĐ-ĐHĐN Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh của Đại học Đà Nẵng
2KH: 4768/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4768/QĐ-ĐHĐN Quy định công tác thi đua, khen thưởng tại Đại học Đà Nẵng
3KH: 4765/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 28/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4765/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức xét duyệt và công nhận sáng kiến
4KH: 4766/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 28/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/01/2021
Đại học Đà NẵngQuyết định 4766/QĐ-ĐHĐN Quy định quản lý hoạt động khoa học công nghệ tại ĐHĐN
5KH: 4653/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 23/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 23/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4653/QĐ-ĐHĐN Quy định phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ĐHĐN
6KH: 4343/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 01/12/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/12/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4343/QĐ-ĐHĐN Quy chế công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý của Đại học Đà Nẵng
7KH: 3989/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/11/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 3989/QĐ-ĐHĐN Quy chế hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự Đại học Đà Nẵng
8KH: 3982/ĐHĐN-ĐBCLGD
Ngày BH: 12/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/11/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 3982/ĐHĐN-ĐBCLGD Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Đà Nẵng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035
9KH: 4009/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 12/11/2020

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 12/11/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 4009/QĐ-ĐHĐN Quy định về tổ chức dạy - học thực tập lâm sàng tại Khoa Y Dược - ĐHĐN
10KH: 3485/QĐ-ĐHĐN
Ngày BH: 14/10/2020

Hiệu lực: Hết
Ngày HL: 14/10/2020
Đại học Đà NẵngQuyết định 3485/QĐ-ĐHĐN Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy định tổ chức giảng dạy, học tập môn học Giáo dục thể chất trong ĐHĐN

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,075,282