VĂN BẢN THUỘC LOẠI NGHỊ ĐỊNH


TTThông tinTrích yếu
1KH: 69/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 25/05/2017
Ngày HL: 25/05/2017
NBH: Chính phủ
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
2KH: 57/2017/NĐ-CP
Ngày BH: 09/05/2017
Ngày HL: 01/07/2017
NBH: Chính phủ
Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người
3KH: 139/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 04/10/2016
Ngày HL: 01/01/2017
NBH: Chính phủ
Quy định về lệ phí môn bài
4KH: 11/2016/NĐ-CP
Ngày BH: 03/02/2016
Ngày HL: 01/04/2016
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
5KH: 119/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 13/11/2015
Ngày HL: 10/02/2016
NBH: Chính phủ
Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
6KH: 86/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 02/10/2015
Ngày HL: 01/12/2015
NBH: Chính phủ
Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
7KH: 59/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 18/06/2015
Ngày HL: 05/08/2015
NBH: Chính phủ
Quản lý dự án đầu tư xây dựng
8KH: 56/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 09/06/2015
Ngày HL: 01/08/2015
NBH: Chính phủ
Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức
9KH: 46/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 12/05/2015
Ngày HL: 01/07/2015
NBH: Chính phủ
Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
10KH: 37/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2015
Ngày HL: 15/06/2015
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
11KH: 37/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 22/04/2015
Ngày HL: 15/06/2015
NBH: Chính phủ
Hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
12KH: 32/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 25/03/2015
Ngày HL: 10/05/2015
NBH: Chính phủ
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
13KH: 27/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 10/03/2015
Ngày HL: 25/04/2015
NBH: Chính phủ
Quy định về xét tặng danh hiệu 'Nhà giáo Nhân dân', 'Nhà giáo Ưu tú'
14KH: 16/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 14/02/2015
Ngày HL: 06/04/2015
NBH: Chính phủ
Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
15KH: 05/2015/NĐ-CP
Ngày BH: 12/01/2015
Ngày HL: 01/03/2015
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Tìm thấy: 53 mục   / 4 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 105,111