VĂN BẢN THUỘC LOẠI NGHỊ ĐỊNH


TTThông tinTrích yếu
1KH: 130/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/10/2020
Ngày HL: 20/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
2KH: 115/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 29/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
3KH: 90/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 13/08/2020
Ngày HL: 20/08/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Nghị định về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
4KH: 23/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 23/02/2018
Ngày HL: 15/04/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
5KH: 01/2013/NĐ-CP
Ngày BH: 03/01/2013
Ngày HL: 01/03/2013
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lưu trữ
6KH: 89/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 18/10/2021
Ngày HL: 10/12/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
7KH: 86/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2021
Ngày HL: 01/12/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
8KH: 81/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 27/08/2021
Ngày HL: 15/10/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
9KH: 77/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 01/08/2021
Ngày HL: 01/08/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
10KH: 60/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 21/06/2021
Ngày HL: 15/08/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
11KH: 152/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2020
Ngày HL: 15/02/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
12KH: 145/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 14/12/2020
Ngày HL: 01/02/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
13KH: 135/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 18/11/2020
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu
14KH: 124/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 19/10/2020
Ngày HL: 10/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
15KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
Tìm thấy: 80 mục   / 6 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 809,136