VĂN BẢN THUỘC LOẠI NGHỊ ĐỊNH


TTThông tinTrích yếu
1KH: 130/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 30/10/2020
Ngày HL: 20/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
2KH: 115/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 29/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Nghị định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
3KH: 90/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 13/08/2020
Ngày HL: 20/08/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Nghị định về đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
4KH: 100/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2019
Ngày HL: 01/01/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
5KH: 23/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 23/02/2018
Ngày HL: 15/04/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Quốc hội
Quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
6KH: 135/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 18/11/2020
Ngày HL: 01/01/2021
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về tuổi nghỉ hưu
7KH: 124/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 19/10/2020
Ngày HL: 10/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
8KH: 120/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 07/10/2020
Ngày HL: 01/12/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
9KH: 116/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm
10KH: 106/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 10/09/2020
Ngày HL: 15/11/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
11KH: 84/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 17/07/2020
Ngày HL: 01/09/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
12KH: 30/2020/NĐ-CP
Ngày BH: 05/03/2020
Ngày HL: 05/03/2020
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
NGhị định về công tác văn thư
13KH: 68/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 14/08/2019
Ngày HL: 01/10/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quản lý chi phí đầu tư xây dựng
14KH: 31/2019/NĐ-CP
Ngày BH: 10/04/2019
Ngày HL: 28/05/2019
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo
15KH: 113/2018/NĐ-CP
Ngày BH: 31/08/2018
Ngày HL: 15/10/2018
Hiệu lực: Còn
NBH: Chính phủ
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế
Tìm thấy: 69 mục   / 5 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 712,381