NỘI DUNG VĂN BẢN

Nghị định 29/2023/NĐ-CP Nghị định quy định về tinh giản biên chế

Số ký hiệu  29/2023/NĐ-CP Ngày ban hành  03/06/2023
Ngày có HL  20/07/2023 Hiệu lực  Còn
Loại văn bản  Nghị định Nơi ban hành  Chính phủ
Lĩnh vực  TCCB;


Download: Nghi dinh 29 tinh gian bien che.pdf ( Xem nội dung )


VĂN BẢN CÙNG LOẠI

TTSố ký hiệuNơi ban hànhTrích yếu
1KH: 24/2023/NĐ-CP
Ngày BH: 14/05/2023

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2023
Chính phủNghị định 24/2023/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
2KH: 111/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 30/12/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 22/02/2023
Chính phủNghị định 111/2022/NĐ-CP Nghị định về một số loại hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập
3KH: 86/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/10/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/11/2022
Chính phủNghị định 86/2022/NĐ-CP Nghị định số 86/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo
4KH: 50/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 02/08/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2022
Chính phủNghị định 50/2022/NĐ-CP Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
5KH: 42/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 24/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/08/2022
Chính phủNghị định 42/2022/NĐ-CP Quy định về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/06/2022
6KH: 38/2022/NĐ-CP
Ngày BH: 12/06/2022

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/07/2022
Chính phủNghị định 38/2022/NĐ-CP Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
7KH: 89/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 18/10/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 10/12/2021
Chính phủNghị định 89/2021/NĐ-CP Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức
8KH: 86/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 25/09/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/12/2021
Chính phủNghị định 86/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật
9KH: 81/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 27/08/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 15/10/2021
Chính phủNghị định 81/2021/NĐ-CP Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo
10KH: 77/2021/NĐ-CP
Ngày BH: 01/08/2021

Hiệu lực: Còn
Ngày HL: 01/08/2021
Chính phủNghị định 77/2021/NĐ-CP Quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

TÌM KIẾM VĂN BẢN

HỆ THỐNG VĂN BẢN

VĂN BẢN THEO LĨNH VỰC

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

TƯ VẤN PHÁP LUẬT

GÓP Ý

LIÊN KẾT


Truy cập: 1,046,402